Gerdina Clasina de Jong – Stierman | Huig van Duijn