Monumenten

Huig van Duijn organiseert het contact tussen de familie en steenhouwer.

Er zijn vele verschillende monumenten die we kunnen laten zien via een boek of foto.