Vervoer | Huig van Duijn

Vervoer

Er zijn verschillende vormen van transport voor het overbrengen en begraven.
Voorbeelden zijn:
Zwarte rouwkoets (waar vroeger veel gebruik van werd gemaakt)
Witte rouwkoets
Rouwauto, deze is in verschillende kleuren te huren.
D C Vis heeft standaard een zwarte rouwauto.

Rouwkoets

Witte rouwkoets

bus