Wat te doen na overlijden?

DIRECT NA HET OVERLIJDEN:
– Contact opnemen met de arts
Deze zal het overlijden constateren en de benodigde formulieren invullen.

– Contact opnemen met de uitvaartverzorger
Deze gaat u ondersteunen bij het regelen van de uitvaart.
Zorg dat u het trouwboekje (indien van toepassing) bij de hand heeft wanneer de uitvaartverzorger bij u komt. Dit voor de namen en aangiften.

– Verzorging
Welke locatie en zijn er eventueel familieleden die willen helpen?
Denk vast na over kleding, onder- en bovenkleding, sokken en leg deze wellicht al klaar.

LOCATIES EN DATA:
– Opbaring
Wilt u dit thuis, in een uitvaartcentrum of op een andere locatie?

– Drukwerk en advertenties
Advertentie in welke media en wanneer wordt deze geplaatst?
Soort kaart en wanneer wordt deze verstuurd? Denk aan ontwerp, teksten en adressenlijst.

– Kist
Soort, kleur, vorm (ook van grepen en bekleding)

– Graf
Is er een familiegraf? Wordt dit overgenomen?
Op welke begraafplaats? Indien het een nieuw graf wordt: wat voor soort?
Denk aan rechten, kosten, eventueel grafnummer etc.

– Condoleren
Waar? Wanneer? Moet er worden gezorgd voor catering/consumpties?

– Dienst / Begrafenis of crematie / Na afloop
Wanneer (uiterlijk binnen 5 werkdagen) en waar?
Denk aan vervoer (rouwauto, volgauto’s), catering/consumpties, muziek, bloemen, voorganger, spreker(s), wel of geen condoleanceregister.

OVERIGE ZAKEN:
– Aangiften/instanties
Aangeven van overlijden bij de gemeente regelt de begrafenisverzorger.
Via de Gemeentelijke Basis Administratie worden o.a. de Belastingdienst, zorgverzekeraar, pensioeninstanties automatisch op de hoogte gebracht.
Denk aan de bank (!) en de overige instanties.

– Verzekerings-/uitvaartpolissen
Bij welke maatschappij(en)? Welke papieren etc. heeft u nodig?
De uitvaartverzorger kan u bij dit alles ondersteunen.

– Testament
Is er een testament? Wie is de notaris, testamentair/executeur?

** Wordt het u teveel of zijn er onduidelijkheden? Uitvaartverzorger Huig van Duijn is altijd bereid u te informeren en/of bij te staan. (Mobiel: 06 12507285, mailadres: uitvaart@huigvanduijn.nl)

U kunt hier een boekje voor begraven downloaden

U kunt hier een boekje voor crematie downloaden